Literature

  • Scéim Cónaitheach don Scríbhneoir:  An Scríbhneoir Cónaitheach a stiúrann Scéimeanna Léitheoireachta / Scríbhneoireachta do dhaoine fásta is do dhaoine óga.  Tá gá ag a leithéid chun go bhfaighfear taithí ar an léamh agus ar an scríobh ina dhiaidh san. Braitear ná fuil dóthain léitheoireachta á dheanamh ag an aos óg chun go dtiocfaidh feabhas ar an scríbhneoireacht chruthaitheach.  Caithfear ábhar léitheoireachta oiriúnach a sholáthar dóibh sara gcuirtear na daoine óga féin ag scríobh, mar is beag a léitear i ndáiríre, in aon teanga, lasmuigh den scoil.
  • Club Leabhar Gaeilge do Dhaoine Fásta: Beidh an ócáid seo á reáchtáil i Músaem Chorca Dhuibhne/sa Lárionad Forbartha Gaeilge go ceann tréimhse trí bliana eile. An Scríbhneoir Cónaitheach a dheineann áisitheoireacht ar an ócáid.
  • Scéim Blagála:  Tá a leithéid i bPobalscoil Chorca Dhuibhne i gcomhar le hiarbhunscoileanna Gaeltachta eile, bunaithe ar an ábhar léitheoireachta a roghnaíonn daltaí scoile agus a smaointe is a machnamh ar an ábhar sin.  An Scríbhneoir Cónaitheach a stiúrann an Scéim, i gcomhar leis na múinteoirí Gaeilge, chun an léitheoireacht, an scríbhneoireacht agus an bhlagáil a chur chun cinn.. 
  • An Fhéile Bheag Filíochta:  Tugann Oidhreacht Chorca Dhuibhne tacaíocht do Choiste na Féile an fhéile bhliantúil a eagrú agus scoth na bhfilí, sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, a mhealladh go Corca Dhuibhne chun a gcuid dánta a reacadh os comhair an phobail. Chomh maith leis sin tugtar deis d’fhilí eile atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar an gceird freastal ar cheardlanna filíochta thairis an deireadh seachtaine.
  • Ceiliúradh an Bhlascaoid:  Deineann an Ceiliúradh gné éigin de shaol an Bhlascaoid Mhóir agus a phobail a cheiliúradh sa bhFómhar.  Mar chuid de sin tugtar éachtaint don phobal ar ghnéithe de litríocht an oileáin, ag údair aitheanta, le linn an deireadh seachtaine.
  • Foilseacháin: Tá Oidhreacht Chorca Dhuibhne i mbun leabhair a fhoilsiú ó bunaíodh í.  Cuireann na foilseacháin go mór le litríocht agus le traidisiún na scríbhneoireachta i gCorca Dhuibhne.  Tá teacht ar liosta cuimsitheach desna leabhair sin ar an suíomh seo agus áis ann ceann ar bith de na leabhair sin a cheannach.