Cad is Tús Maith ann?

Scéim tacaíochta do theaghlaigh gur mian leo a gclanna a thógaint le Gaeilge is ea Tús Maith. Scéim phíolótach í a thionscnaigh Oidhreacht Chorca Dhuibhne, i mí Eanáir 2005 chun comhairle, tacaíocht agus áiseanna a chur ar fáil do thuismitheoirí.

Ta Stiúrthóir agus ceathrar Cuairteoirí Baile fostaithe ag Tús Maith. Tuismitheoirí iad a thóg a gclanna féin le Gaeilge agus a dhein cúrsa oiliúna sa bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. ‘Siad siúd:

  • Orlaith Ruiséal 087 7581381
  • Áine Uí Fhlaithearta 087 9589306
  • Máire de Baróid 086 8560961
  • Áine Mhic Gearailt 087 7563127

www.tusmaithocd.ie

Ófráiltear Cuairteanna Baile do theaghlaigh ina dtithe féin. Tugtar pacáiste nó Bounty Pack lán do áiseanna don gclann. Pléitear na mianta atá acu agus deintear measúnú ar an gcur chuige is fearr dóibh. Cuirtear ar an eolas iad maidir leis na háiseanna is déanaí atá ar fáil as Gaeilge. Tá leabharlann dos na háiseanna seo ar fáil ag Tús Maith agus is féidir le daoine ábhar a thógaint ar iasacht.

Reáchtáiltear Clubanna Súgartha, Scléip an tSathairn agus Grúpaí Tacaíochta Teaghlaigh i mBaile an Fheirtéaraigh, sa Daingean, sa Chlochán agus i gCiarraí Theas. Tá na grúpaí seo seo oiriúnach do leanaí 0-4. Déantar rannta, súgradh, scéalaiocht agus réimse imeachtaí taitneamha eile leo agus cuirtear eolas ar fáil maidir leis na háiseanna ceoil, closamhairc, cluichí agus araile atá ar fáil as Gaeilge.

Cuirtear síoroiliúint ar na Cuairteoirí Baile ag seimineáir oiliúna ó am go chéile. Táthar ag súil le Cúrsa Oiliúna eile do Chúntóirí Teanga a reáchtáil i gCorca Dhuibhne i bhFómhar na bliana 2013.

Tuilleadh eolais ar fail ó:
TÚS MAITH
Stiúrthóir: Orlaith Ruiséal
Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Baile an Fhéirtéaraigh
Teil.: 066 9156100
Ríomhphost: orlaith@cfcd.ie
Suíomh idirlín: www.tusmaithocd.ie