11. Improve your Written & Oral fluency in Irish (for teachers/students) 14th – 19th August 2017

Costas/Cost: €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 28ú Iúil 2017.

Final date of application 28th July 2017.

Díreofar ar theamaí curaclaim ag an mbunleibhéal agus ag an dara leibhéal sa chúrsa seo, ar mhodheolaíochtaí teagaisc agus ar chleachtais mheasúnaithe chomh fada lena mbaineann le teagasc na Gaeilge.   Beidh deis ag múinteoirí óga agus ag mic léinn snas a chur ar a gcuid Gaeilge labhartha agus scríofa le linn na seachtaine.

(NOT FOUND)