1. Gearrchúrsa Cruinnis sa Ghaeilge: 15ú-16ú Feabhra 2019

Costas / Cost: €115

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 18ú Eanáir 2019

Final date of application 18th January 2019

Pléifear litriú, ceisteanna cruinnis agus gramadaí agus cúrsaí eile a bhaineann le háiseanna don té atá ag scríobh nó ag teagasc na Gaeilge.  Ní mór do rannpháirtithe a bheith líofa go maith sa Ghaeilge. / Participants, who need to be quite fluent in Irish will write/correct/proofread sample material, discuss matters arising and some helpful resources/tools available to teachers, translators etc.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

 

(Completed)