2. Cúrsa Oilúna sa Ghaeilge do Mhúinteoirí: 17ú -19ú Feabhra 2020

Costas/Cost: €180

Cúrsa é seo do Mhúinteoirí Gaeilge agus do mhúinteoirí atá ag teagasc tré Ghaeilge.  Ar na hábhair a ndéanfar freastal orthu tá An Ghaeilge mar Theanga Teagaisc; Teanga Bhainistíochta na scoile; Struchtúir na Teanga; Cruinneas na Teanga.  Reáchtálafar imeachtaí oidhreachta/cultúir tar éis seisiúin na maidine.