2. Cúrsa Oilúna sa Ghaeilge do Mhúinteoirí: 15ú -17ú Feabhra 2021

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 17ú Eanáir 2021

Final date of application 17th January 2021

Cúrsa é seo do Mhúinteoirí Gaeilge agus do mhúinteoirí atá ag teagasc tré Ghaeilge.  Ar na hábhair a ndéanfar freastal orthu tá:  An Ghaeilge mar Theanga Theagaisc; Teanga Bhainistíochta na scoile; Struchtúir na Teanga; Cruinneas na Teanga.  Reáchtálafar imeachtaí oidhreachta/cultúir tar éis seisiún na maidine.

Irish Language Course for Teachers aimed at improving language competency in the classroom and in the school environment. 

Fully Booked