2. Cúrsa Nua do 2018! Oiliúnt Teanga do Mhúinteoirí (Bunscoil & Meánscoil): 12-14 February 2018

Costas/Cost: €185

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 19ú Eanáir 2018

Final Date of Application 19th January 2018

Cúrsa 3 lá ina mbeidh seisiúin phraticiúla dírithe ar scileanna cumarsáide, teagaisc agus scríbhneoireachta an teagascóra sa seomra ranga a fhorbairt.  Díreofar ar chruinneas na foghraíochta agus na gramadaí sa teanga labhartha ag na rannpháirtithe agus pléifear roinnt bealaí praiticiúla chun barra feabhais a chur ar mhúineadh na Gaeilge ag an dá leibhéal.   

Fully Booked