8. Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 14th – 19th August 2017

Costas / Cost €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 28ú Iúil 2017

Final date of application 28th July 2017

Cúrsaí Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lean ngreim ar struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

(NOT FOUND)