6. Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 10th – 15th Augus 2020

Costas / Cost €270

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 10ú Iúil 2020

Final date of application 10th July 2020

Cúrsa Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Postponed