Irish Language Courses for Adults 2020

Oidhreacht Chorca Dhuibhne is pleased to announce the publication of the Programme of Irish Language & Heritage Courses for Adults 2020.  There is a range of courses to suit the Irish Language learner and speaker at all levels, from complete beginner to fluent speaker.  Specialist courses are available on request.  We would like to thank those who support our courses from year to year and to encourage others to join us for a range of Irish Language, Heritage & Activity Courses in Ballyferriter in the Dingle Peninsula, Co. Kerry during 2020.  A few reminders:

  • Please register for your course of choice as soon as possible as some courses fill up very quickly.  Full fee is payable on registration. 
  • You may register on line at www.oidhreacht.ie and a €2 booking fee applies
  • Please book your accommodation in the Ballyferriter area as early as possible and confirm with a deposit.  There is much demand in the area for accommodation in the months of July and August.
  • Week long courses run from 9.30 on Monday morning until midday on Saturday
  • Registration for course takes place on the first morning of the course.  But for July and August Courses, on the evening prior to the commencement of the course.  Further Information:  eolas@cfcd.ie; (353) (0) 66 915 6100

Course Programme 2020

1.Gearrchúrsa Cruinnis sa Ghaeilge: 14ú-15ú Feabhra 2020

Costas / Cost: €115

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 17ú Eanáir 2020

Final date of application 17th January 2020

Pléifear litriú, ceisteanna cruinnis agus gramadaí agus cúrsaí eile a bhaineann le háiseanna don té atá ag scríobh nó ag teagasc na Gaeilge.  Ní mór do rannpháirtithe a bheith líofa go maith sa Ghaeilge. / Participants, who need to be quite fluent in Irish will write/correct/proofread sample material, discuss 

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

 

Fully Booked

2. Cúrsa Oilúna sa Ghaeilge do Mhúinteoirí: 17ú -19ú Feabhra 2020

Costas/Cost: €180

Cúrsa é seo do Mhúinteoirí Gaeilge agus do mhúinteoirí atá ag teagasc tré Ghaeilge.  Ar na hábhair a ndéanfar freastal orthu tá An Ghaeilge mar Theanga Teagaisc; Teanga Bhainistíochta na scoile; Struchtúir na Teanga; Cruinneas na Teanga.  Reáchtálafar imeachtaí oidhreachta/cultúir tar éis seisiúin na maidine.  

 

3. Irish Language & Guided Heritage Walks 1st – 4th May 2020

Costas /Cost: €185

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 10ú Aibreán 202o

Final date of application 10th April 2020

Cúrsa 4 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge agus cainteanna sainspéise, chomh maith le siúlóidí oidhreachta, le treoraí, ar chnoc nó dhó de Shliabh Mis.   / Irish Language Classes combined with guided hill walks, archaeological or heritage walks in the hills of West Kerry.

Cancelled

4. Irish for Beginners 8th–13th July 2020

Costas/Cost €270

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 12ú Meitheamh 2020

Final date of application 12th June 2020

Cúrsa é seo do dhaoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu.  This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before.  The emphasis is on giving participants basic communication skills.  This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to early stages of TEG Level A1 / European Certificate in Irish Language See www.teg.ie).

Cancelled

5. Irish for Post Beginners / Intermediate 6th-11th July 2020

Costas/Cost: €270

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 12ú Meitheamh 2020

Final date of application 12th June 2020

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith.  Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith. 

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1) or (ii) who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills need to be developed and who have lacked practice.  (There is an option to follow the early stages TEG B1 / European Certificate in Irish)

Cancelled

5a: Irish Language Course for Post Beginners on line: 17 - 21 August 2020

Costas/Cost: €150

Dáta/Date:  17-21 Lúnasa/August

Dáta deireanach le haghaidh iarrataisí/Applications by:  7 Lúnasa/7th August

Cúrsa é seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith.  Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith.

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1/A2) or (ii) who have Irish from school but who lack practice and whose vocabulary and communication skills need to be developed.

Download Brochure

Postponed

5b. Irish Language Course Intermediate on line: 17-21 August 2020

Costas/Cost:  €150

Dáta/Date:  17-21 Lúnasa/August

Dáta deireanach le haghaidh iarrataisí/Applications by:  7 Lúnasa/7th August

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas cainte cuíosach maith acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal tuisceana maith bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa chúrsa seo cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.  

This course is for those whose understanding of Irish is already satisfactory, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Download Brochure

Postponed

6. Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 7th – 11th September 2020

Costas / Cost €225

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Lúnasa 2020

Final date of application 14th August 2020

Cúrsa Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

7/09/2020 - 11/09/2020: Vacancies

7. Irish Conversation Course & Singing in the Irish Tradition (Advanced & Higher Intermediate Levels) 31st Aug - 4th Sep 2020 & 7th Sep - 11th Sep 2020

Costas / Cost €225

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Lúnasa 2020

Final date of application 14th August 2020

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil an-suim acu in Amhránaíocht na Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá, sna seisiúin amhránaíochta agus sna cainteanna ar an dtraidisiún, cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta, lena ngreim ar struchtúir na teanga agus lean stór amhrán chomh maith le tuiscint ar na hamhráin.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have a particular interest in the singing tradition in South West Munster and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language as well as learn the songs of Corca Dhuibhne.

Fully Booked

8. Irish Conversation & Grammar Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 31st Aug - 4th Sep 2020

  1. Costas / Cost €225

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Lúnasa 2020

Final date of application 14th August 2020

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil suim acu i nGramadach agus i gcruinneas a gcuid Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar rialacha gramadaí agus struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have an interest in understanding more grammar and in having an opportunity to ask pertinent questions, and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

31/08/2020 - 04/09/2020: Vacancies

9. Writing skills / Translation / Grammar course Higher Level 31st Aug - 4th Sep 2020

Costas/Cost: €225

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Lúnasa 2020

Final date of application 14th August 2020

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach, ar shaibhriú foclóra, ar scileanna aistriúcháin agus ar áiseanna do cheartscríobh na teanga.  Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha líofa acu nó a bhfuil céim nó cáilíocht bhreise acu sa Ghaeilge ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Fully Booked

10. Oral fluency in Irish through a study of the literature of Corca Dhuibhne 10th-15th August 2020

Costas/Cost: €270   

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 10ú Iúil 2020.

Final date of application 10th July 2020.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar scileanna labhartha sa Ghaeilge agus ar shaintréithe chanúint Chorca Dhuibhne. Gheobhaidh rannpháirtithe blaiseadh ann de Ghaelainn Chorca Dhuibhne mar atá i litríocht an cheantair.  Ní mór do rannpháirtithe líofacht mhaith/réasúnta a bheith acu.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Postponed

11. Irish Language, Local History & Folklore 9th -11th October 2020

Costas/Cost: €190

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 11ú Meán Fómhair 2020.

Final date of application 11ú Meán Fómhair 2020.

Cúrsa 3 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge chomh maith le cainteanna ar ghnéithe de stair, de sheanchas agus de bhéaloideas Chorca Dhuibhne. Líofacht áirithe ag teastáil/ Irish Language Classes with illustrated talks (and walks) on the local history and folklore of Corca Dhuibhne. Participants need to be quite fluent. 

09/10/2020 - 11/10/2020: Vacancies