9B. Writing skills / Grammar course Intermediate Level 14th – 19th August 2017

Costas/Cost: €260

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 28ú Iúil 2017.

Final date of application 28th July 2017.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach na Gaeilge ach go háirithe.   Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha réasúnta líofa acu ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.  Fáilte ar leith roimh mhúinteoirí na Gaeilge a bhfuil fonn orthu a gcuid Gailge scríofa a bheith cruinn ceart.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

(Completed)