8. Irish Conversation & Grammar Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 31st Aug - 4th Sep 2020

  1. Costas / Cost €225

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Lúnasa 2020

Final date of application 14th August 2020

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil suim acu i nGramadach agus i gcruinneas a gcuid Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar rialacha gramadaí agus struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have an interest in understanding more grammar and in having an opportunity to ask pertinent questions, and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

31/08/2020 - 04/09/2020: Vacancies