Is i nGaeltacht Chorca Dhuibhne a thosaigh an Scéim seo an chéad lá, de bharr gur aithnigh Oidhreacht Chorca Dhuibhne an ghá a bhí le tacaíocht breise teangan a chur ar fáil do roinnt pháistí i scoil áitiúil. Fostaíodh Cúntóir Teanga agus is as seo a leathnaigh an Scéim ina dhiaidh sin.

 Is í Oidhreacht Chorca Dhuibhne a riarann Scéim na gCúntóirí Teanga i ngach scoil Gaeltachta i gCúige Mumhan thar cheann na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta Spóirt agus Meáin.

An Cuntoir