Irish Language & Heritage Courses for Adults 2021

Oidhreacht Chorca Dhuibhne & Kerry Education and Training Board is pleased to announce the publication of the Programme of Irish Language & Heritage Courses for Adults 2021.  There is a range of courses to suit the Irish Language learner and speaker at all levels, from complete beginner to fluent speaker.  Specialist courses are available on request.  We would like to thank those who support our courses from year to year and to encourage others to join us for a range of Irish Language, Heritage & Activity Courses in Ballyferriter in the Dingle Peninsula, Co. Kerry during 2021.  A few reminders:

  • Please register for your course of choice as soon as possible.  For courses 7-8 please register by e mail at eolas@cfcd.ie or call 066 9156100. These courses are free of charge.
  • For July & August courses please register on line at www.oidhreacht.ie.  You will be required to pay the full fee and a €4 booking fee applies.
  • Week long courses are held from 9.30 on Monday morning to 1.00 on Saturday, if the course is held on site.  Separate arrangements will be made for on line courses.
  • Please book your accommodation in the Ballyferriter area as early as possible and confirm with a deposit.  There is much demand in the area for accommodation in the months of July and August.
  • Registration for course takes place on the first morning of the course.  But for July and August Courses, on the evening prior to the commencement of the course. 
  • An assessment of your language level is available at www.teg.ie. or at www.gaelchultur.com.
  • Further Information:  eolas@cfcd.ie; (353) (0) 66 915 6100.

Course Programme 2021

7 Cúrsa Gaeilge ar líne / Irish Language Class online 11ú- 15ú Deireadh Fómhair / October 2021

10.00 – 12.00 GMT

Meánleibhéal Íseal / Lower Intermediate

Ní mór 10 rannpháirtí a bheith sa rang /

            A minimum of ten participants required.

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 17ú Meán Fómhair 2021

            Final date of application 17th September 2021

Cancelled

8 Irish Language, Local History & Folklore 8th -10th October 2021

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 10ú Meán Fómhair 2021.

Final date of application 10ú Meán Fómhair 2021.

Cúrsa 3 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge chomh maith le cainteanna ar ghnéithe de stair, de sheanchas agus de bhéaloideas Chorca Dhuibhne. Líofacht áirithe ag teastáil/ Irish Language Classes with illustrated talks (and walks) on the local history and folklore of Corca Dhuibhne. Participants need to be quite fluent.

Full

A Irish Language for Beginners 5th– 9th July 2021

Cúrsa arlíne/Online course

Costas/Cost: €175

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 30ú Meitheamh 2021

Final date of application 30th June 2021

Cúrsa é seo do dhaoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu.

This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before. The emphasis is on giving participants basic communication skills. This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to early stages of TEG Level A1 / European Certificate in Irish Language See www.teg.ie).

Meán/Mode: Zoom

Cancelled

B Irish for Post Beginners / Intermediate 5th-9th July 2021

Cúrsa arlíne/Online course

Costas/Cost: €175

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 30ú Meitheamh 2021.

Final date of application 30th June 2021.

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith. Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith.

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1) or (ii) who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills need to be developed and who have lacked practice. (There is an option to follow the early stages TEG B1 / European Certificate in Irish.

Meán/Mode: Zoom

Cancelled

C Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 9th – 14th August 2021

Costas / Cost €290

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021

Final date of application 23rd July 2021

Cúrsa Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Full

D Irish Conversation Course & Singing in the Irish Tradition (Advanced & Higher Intermediate Levels) 9th – 14th August 2021

Costas / Cost €290

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021

Final date of application 23rd July 2021

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil an-suim acu in Amhránaíocht na Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá, sna seisiúin amhránaíochta agus sna cainteanna ar an dtraidisiún, cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta, lena ngreim ar struchtúir na teanga agus lean stór amhrán chomh maith le tuiscint ar na hamhráin.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have a particular interest in the singing tradition in South West Munster and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language as well as learn the songs of Corca Dhuibhne.

Full

E Irish Conversation & Grammar Course (Advanced & Higher Intermediate Levels) 9th – 14th August 2021

Costas / Cost €290

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021

Final date of application 23rd July 2021

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil suim acu i nGramadach agus i gcruinneas a gcuid Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar rialacha gramadaí agus struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have an interest in understanding more grammar and in having an opportunity to ask pertinent questions, and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Full

F Writing skills / Translation / Grammar course Higher Level 9th-14th August 2021

Costas/Cost: €290

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021.

Final date of application 23rd July 2021.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach, ar shaibhriú foclóra, ar scileanna aistriúcháin agus ar áiseanna do cheartscríobh na teanga.  Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha líofa acu nó a bhfuil céim nó cáilíocht bhreise acu sa Ghaeilge ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.

Full

G Oral fluency in Irish through a study of the literature of Corca Dhuibhne 9th-14th August 2021

Costas/Cost: €290 

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021.

Final date of application 23rd July 2021.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar scileanna labhartha sa Ghaeilge agus ar shaintréithe chanúint Chorca Dhuibhne. Gheobhaidh rannpháirtithe blaiseadh ann de Ghaelainn Chorca Dhuibhne mar atá i litríocht an cheantair.  Ní mór do rannpháirtithe líofacht mhaith/réasúnta a bheith acu.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Full