Irish Language & Heritage Courses for Adults 2023

Oidhreacht Chorca Dhuibhne & Kerry Education and Training Board is pleased to announce the publication of the Programme of Irish Language & Heritage Courses for Adults 2023.  There is a range of courses to suit the Irish Language learner and speaker at all levels, from complete beginner to fluent speaker.  Specialist courses are available on request.  We would like to thank those who support our courses from year to year and to encourage others to join us for a range of Irish Language, Heritage & Activity Courses in Ballyferriter in the Dingle Peninsula, Co. Kerry. 

A few reminders:

  • For July & August courses please register on line at www.oidhreacht.ie.  You will be required to pay the full fee and a €4 booking fee applies.
  • Week long courses are held from 9.30 on Monday morning to 11.00am on Saturday, if the course is held on site.  
  • Please book your accommodation in the Ballyferriter area as early as possible and confirm with a deposit.  There is much demand in the area for accommodation in the months of July and August.
  • Registration for course takes place on the first morning of the course.  But for July and August Courses, on the evening prior to the commencement of the course. 
  • An assessment of your language level is available at www.teg.ie. or at www.gaelchultur.com.
  • Further Information:  [email protected]; (353) (0) 66 915 6100.

Course Programme 2023

A Gaeilge do Ghlantosnaitheoirí

Irish Language for Beginners

10 Iúil 2023 - 15 Iúil 2023 | 10 July 2023 - 15 July 2023

Costas/Cost: €315

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 16ú Meitheamh 2023

Final date of application 16th June 2023

Cúrsa é seo do dhaoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu.

This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before. The emphasis is on giving participants basic communication skills. This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to early stages of TEG Level A1 / European Certificate in Irish Language See www.teg.ie).

Closed

C Cúrsaí Comhrá Gaeilge (Ardleibhéal & Meánleibhéal Ard)

Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels)

14 Lúnasa 2023 - 19 Lúnasa 2023 | 14 August 2023 - 19 August 2023

Costas / Cost €315

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 21ú Iúil 2023

Final date of application 21 July 2023

Cúrsa Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.

This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Closed

E Cúrsa Comhrá & Gramadach na Gaeilge

Irish Conversation & Grammar Course (Advanced & Higher Intermediate Levels)

14 Lúnasa 2023 - 19 Lúnasa 2023 | 14 August 2023 - 19 August 2023

Costas / Cost €315

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 21ú Iúil 2023

Final date of application 21 July 2023

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil suim acu i nGramadach agus i gcruinneas a gcuid Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar rialacha gramadaí agus struchtúir na teanga.

This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have an interest in understanding more grammar and in having an opportunity to ask pertinent questions, and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Full

F Cruinnscríobh na Gaeilge Ardleibhéal

Writing skills / Translation / Grammar course Higher Level

14 Lúnasa 2023 - 19 Lúnasa 2023 | 14 August 2023 - 19 August 2023

Costas/Cost: €315

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 21ú Iúil 2023.

Final date of application 21 July 2023.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach, ar shaibhriú foclóra, ar scileanna aistriúcháin agus ar áiseanna do cheartscríobh na teanga.  Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha líofa acu nó a bhfuil céim nó cáilíocht bhreise acu sa Ghaeilge ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Closed

G Litríocht Chorca Dhuibhne

Oral fluency in Irish through a study of the literature of Corca Dhuibhne

14 Lúnasa 2023 - 19 Lúnasa 2023 | 14 August 2023 - 19 August 2023

Costas/Cost: €315   

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 21ú Iúil 2023.

Final date of application 21 July 2023.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar scileanna labhartha sa Ghaeilge agus ar shaintréithe chanúint Chorca Dhuibhne. Gheobhaidh rannpháirtithe blaiseadh ann de Ghaelainn Chorca Dhuibhne mar atá i litríocht an cheantair.  Ní mór do rannpháirtithe líofacht mhaith/réasúnta a bheith acu.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Closed

B Cúrsaí do Dhaoine ar Bheagán / Mheánchaighdeán Gaeilge

Irish for Post Beginners / Intermediate Lower

10 Iúil 2023 - 15 Iúil 2023 | 10 July 2023 - 15 July 2023

Costas/Cost: €315

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 16ú Meitheamh 2023.

Final date of application 16 June 2023.

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith.  Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith.

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1) or (ii) who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills need to be developed and who have lacked practice.  (There is an option to follow the early stages TEG B1 / European Certificate in Irish)

Closed

D Cúrsa Comhrá agus Amhránaíocht na Gaeilge

Irish Conversation Course & Singing in the Irish Tradition (Advanced & Higher Intermediate Levels)

14 Lúnasa 2023 - 19 Lúnasa 2023 | 14 August 2023 - 19 August 2023

Costas / Cost €315

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 21ú Iúil 2023

Final date of application 21 July 2023

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil an-suim acu in Amhránaíocht na Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá, sna seisiúin amhránaíochta agus sna cainteanna ar an dtraidisiún, cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta, lena ngreim ar struchtúir na teanga agus lean stór amhrán chomh maith le tuiscint ar na hamhráin.

This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have a particular interest in the singing tradition in South West Munster and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language as well as learn the songs of Corca Dhuibhne.

Closed