Cúrsaí Gaeilge & Oidhreachta do Dhaoine Fásta 2024

Cúis áthais ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Clár na gCúrsaí Gaeilge & Oidhreachta 2024 a sheoladh.  Táimid ana-bhuíoch do rannpháirtithe Chúrsaí 2023 as a dtacaíocht.  Deintear freastal sna cúrsaí ar gach léibhéal cumais, ón nglantosnaitheoir go dtí an cainteoir líofa agus deintear sainchúrsaí a reachtáil dosna heagraisí a lorgaíonn a leithéid.  Ar na cúrsaí sainspéise tá Cúrsaí i Scríobh agus in Aistriúchán na Gaeilge, Cúrsa Siúlóidí & Oidhreachta, Cúrsa sa Stair Áitiúil & sa Bhéaloideas. Cuirtear cúrsaí oiliúna/cruinnis ar siúl do mhúinteoirí chomh maith.  Reáchtálfar cúrsa úrnua i mí Feabhra atá dírithe ar scileanna scríbhneoireachta & labhartha na Gaeilge chomh maith le scileanna teagaisc do mhúinteoirí atá ag teagasc tré Ghaeilge.  Cuirtear fáilte chroíúil romhat páirt a ghlacadh i gceann de chúrsaí Gaeilge na hOidhreachta & Bhord Oideachais & Oiliúna Chiarraí in Áras Bhréanainn i gceartlár Ghaeltacht Chorca Dhuibhne.

Cúpla rud a chaithfear aird a thabhairt orthu:

  • Is féidir clárú ar líne do Chúrsaí Iúil & Lúnasa ag www.oidhreacht.ie.  Lorgófar an táille iomlán uait ar chlárú duit.  Leagfar táille €4 ar íocaíocht tré chárta creidmheasa.
  • Maireann cúrsa seachtaine ó 9.30 maidin Dé Luain go dtí 11.00 ar an Satharn, ar an láthair.
  • Cuir an lóistín in áirithint chomh luath agus is féidir mar go mbíonn ana-éileamh ar lóistín sa cheantar mí Iúil agus mí Lúnasa.
  • Clárú do gach cúrsa ar an dáta sonraithe.
  • Triail Ghaeilge ar fáil ar an suíomh www.teg.ie nó www.gaelchultur.com chun tuairim a fháil do leibhéal do chuid Gaeilge.
  • Tuilleadh Eolais:  [email protected]; (353) (0) 66 915 6100

A Gaeilge do Ghlantosnaitheoirí

Irish Language for Beginners

8 Iúil 2024 - 13 Iúil 2024 | 8 July 2024 - 13 July 2024

Costas/Cost: €320

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Meitheamh 2024

Final date of application 14th June 2024

Cúrsa é seo do dhaoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu.

This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before. The emphasis is on giving participants basic communication skills. This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to early stages of TEG Level A1 / European Certificate in Irish Language See www.teg.ie).

Full

B Cúrsaí do Dhaoine ar Bheagán / Mheánchaighdeán Gaeilge

Irish for Post Beginners / Intermediate Lower

8 Iúil 2024 - 13 Iúil 2024 | 8 July 2024 - 13 July 2024

Costas/Cost: €320

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 14ú Meitheamh 2024.

Final date of application 14 June 2024.

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith.  Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith.

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1) or (ii) who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills need to be developed and who have lacked practice.  (There is an option to follow the early stages TEG B1 / European Certificate in Irish)

Full

C Cúrsaí Comhrá Gaeilge (Ardleibhéal & Meánleibhéal Ard)

Irish Conversation Course (Advanced & Higher Intermediate Levels)

12 Lúnasa 2024 - 17 Lúnasa 2024 | 12 August 2024 - 17 August 2024

Costas / Cost €320

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 19ú Iúil 2024

Final date of application 19 July 2024

Cúrsa Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.

This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Full

D Cúrsa Comhrá agus Amhránaíocht na Gaeilge

Irish Conversation Course & Singing in the Irish Tradition (Advanced & Higher Intermediate Levels)

12 Lúnasa 2024 - 17 Lúnasa 2024 | 12 August 2024 - 17 August 2024

Costas / Cost €320

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 19ú Iúil 2024

Final date of application 19 July 2024

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil an-suim acu in Amhránaíocht na Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá, sna seisiúin amhránaíochta agus sna cainteanna ar an dtraidisiún, cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta, lena ngreim ar struchtúir na teanga agus lean stór amhrán chomh maith le tuiscint ar na hamhráin.

This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have a particular interest in the singing tradition in South West Munster and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language as well as learn the songs of Corca Dhuibhne.

Full

E Cúrsa Comhrá & Gramadach na Gaeilge

Irish Conversation & Grammar Course (Advanced & Higher Intermediate Levels)

12 Lúnasa 2024 - 17 Lúnasa 2024 | 12 August 2024 - 17 August 2024

Costas / Cost €320

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 19ú Iúil 2024

Final date of application 19 July 2024

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil suim acu i nGramadach agus i gcruinneas a gcuid Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar rialacha gramadaí agus struchtúir na teanga.

This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have an interest in understanding more grammar and in having an opportunity to ask pertinent questions, and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

Full

F Cruinnscríobh na Gaeilge Ardleibhéal

Writing skills / Translation / Grammar course Higher Level

12 Lúnasa 2024 - 17 Lúnasa 2024 | 12 August 2024 - 17 August 2024

Costas/Cost: €320

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 19ú Iúil 2024.

Final date of application 19 July 2024.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach, ar shaibhriú foclóra, ar scileanna aistriúcháin agus ar áiseanna do cheartscríobh na teanga.  Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha líofa acu nó a bhfuil céim nó cáilíocht bhreise acu sa Ghaeilge ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Full

G Litríocht Chorca Dhuibhne

Oral fluency in Irish through a study of the literature of Corca Dhuibhne

12 Lúnasa 2024 - 17 Lúnasa 2024 | 12 August 2024 - 17 August 2024

Costas/Cost: €320   

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 19ú Iúil 2024.

Final date of application 19 July 2024.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar scileanna labhartha sa Ghaeilge agus ar shaintréithe chanúint Chorca Dhuibhne. Gheobhaidh rannpháirtithe blaiseadh ann de Ghaelainn Chorca Dhuibhne mar atá i litríocht an cheantair.  Ní mór do rannpháirtithe líofacht mhaith/réasúnta a bheith acu.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

Full