Cúrsaí Gaeilge & Oidhreachta do Dhaoine Fásta 2021

Cúis áthais ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Clár na gCúrsaí Gaeilge & Oidhreachta 2021 a sheoladh.  Táimid ana-bhuíoch do rannpháirtithe Chúrsaí 2021 as a dtacaíocht nuair a d’éirigh linn cúrsaí a bheith ar an láthair againn ag deireadh mhí Lúnasa. Sa chás nach mbeidh cúrsaí ar an láthair le linn 2021 cuirfear an cúrsa sin ar fáil ar líne.  Deintear freastal sna cúrsaí ar gach léibhéal cumais, ón nglantosnaitheoir go dtí an cainteoir líofa agus deintear sainchúrsaí a reachtáil dosna heagraisí a lorgaíonn a leithéid.  Ar na cúrsaí sainspéise tá Cúrsaí i Scríobh agus in Aistriúchán na Gaeilge, Cúrsa Siúlóidí & Oidhreachta, Cúrsa sa Stair Áitiúil & sa Bhéaloideas. Cuirtear cúrsaí oiliúna/cruinnis ar siúl do mhúinteoirí chomh maith.  Reáchtálfar cúrsa úrnua i mí Feabhra atá dírithe ar scileanna scríbhneoireachta & labhartha na Gaeilge chomh maith le scileanna teagaisc do mhúinteoirí atá ag teagasc tré Ghaeilge.  Cuirtear fáilte chroíúil romhat páirt a ghlacadh i gceann de chúrsaí Gaeilge na hOidhreachta & Bhord Oideachais & Oiliúna Chiarraí in Áras Bhréanainn i gceartlár Ghaeltacht Chorca Dhuibhne i rith 2021. Cúpla rud a chaithfear aird a thabhairt orthu:

  • Cláraigh dod chúrsa chomh luath agus is féidir.  Is leor ríomhphost a chur ar aghaidh chuig eolas@cfcd.ie i gcás Cúrsaí 7-8.  Níl aon táille ar na cúrsaí seo.
  • Is féidir clárú ar líne do Chúrsaí Iúil & Lúnasa ag www.oidhreacht.ie.  Lorgófar an táille iomlán uait ar chlárú duit.  Leagfar táille €4 ar íocaíocht tré chárta creidmheasa.
  • Maireann cúrsa seachtaine ó 9.30 maidin Dé Luain go dtí 1.00 ar an Satharn, más ar an láthair a dhéanfar é a reáchtáil.  Déanfar socrú eile do chúrsaí ar líne.
  • Cuir an lóistín in áirithint chomh luath agus is féidir mar go mbíonn ana-éileamh ar lóistín sa cheantar mí Iúil agus mí Lúnasa.
  • Clárú do gach cúrsa ar an dáta sonraithe.   Beidh an clárú do Chúrsaí Iúil & Lúnasa ar siúl in Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh an tráthnóna sara dtosnaíonn na cúrsaí.
  • Triail Ghaeilge ar fáil ar an suíomh www.teg.ie nó www.gaelchultur.com chun tuairim a fháil do leibhéal do chuid Gaeilge.
  • Tuilleadh Eolais:  eolas@cfcd.ie; (353) (0) 66 915 6100

Clár na gCúrsaí 2021

7 Cúrsa Gaeilge ar líne / Irish Language Class online 11ú- 15ú Deireadh Fómhair / October 2021

10.00 – 12.00 GMT

Meánleibhéal Íseal / Lower Intermediate

Ní mór 10 rannpháirtí a bheith sa rang /

            A minimum of ten participants required.

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 17ú Meán Fómhair 2021

            Final date of application 17th September 2021

Ar Ceal

8 Irish Language, Local History & Folklore 8th -10th October 2021

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 10ú Meán Fómhair 2021.

Final date of application 10ú Meán Fómhair 2021.

Cúrsa 3 lá ina mbeidh ranganna Gaeilge chomh maith le cainteanna ar ghnéithe de stair, de sheanchas agus de bhéaloideas Chorca Dhuibhne. Líofacht áirithe ag teastáil/ Irish Language Classes with illustrated talks (and walks) on the local history and folklore of Corca Dhuibhne. Participants need to be quite fluent.

LÁN ANOIS

A Gaeilge do Ghlantosnaitheoirí 5ú-9ú Iúil 2021

Cúrsa arlíne/Online course

Costas/Cost: €175

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 30ú Meitheamh 2021

Final date of application 30th June 2021

Cúrsa é seo do dhaoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu.

This intensive course is an introduction to the Irish language for those who have never studied the language before. The emphasis is on giving participants basic communication skills. This course is not suitable for those who have studied Irish in Primary and/or Post-Primary school in Ireland. (Course equivalent to early stages of TEG Level A1 / European Certificate in Irish Language See www.teg.ie).

Meán/Mode: Zoom

Ar Ceal

B Cúrsaí do Dhaoine ar Bheagán / Mheánchaighdeán Gaeilge 5ú-9ú Iúil 2021

Cúrsa arlíne/Online course

Costas/Cost: €175

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 30ú Meitheamh 2021.

Final date of application 30th June 2021.

Cúrsaí iad seo do dhaoine a bhfuil cúrsa nó dhó do Thosnaitheoirí déanta acu nó a bhfuil Gaeilge acu ón scoil atá meirgeach go maith. Tá ar a gcumas comhrá an-ghairid/cuíosach maith a bheith acu ach le foclóir atá teoranta go maith.

This course is for learners (i) who have completed one or more intensive courses for beginners (TEG Level A1) or (ii) who have Irish from school but whose vocabulary and communication skills need to be developed and who have lacked practice. (There is an option to follow the early stages TEG B1 / European Certificate in Irish.

Meán/Mode: Zoom

Ar Ceal

C Cúrsa Comhrá Gaeilge (Ardleibhéal & Meánleibhéal Ard) 9ú – 14ú Lúnasa 2021

Costas / Cost €290

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021

Final date of application 23rd July 2021

Cúrsa Gaeilge iad seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin agus a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

LÁN ANOIS

D Cúrsa Comhrá agus Amhránaíocht na Gaeilge 9ú – 14ú Lúnasa 2021

Costas / Cost €290

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021

Final date of application 23rd July 2021

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil an-suim acu in Amhránaíocht na Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá, sna seisiúin amhránaíochta agus sna cainteanna ar an dtraidisiún, cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta, lena ngreim ar struchtúir na teanga agus lean stór amhrán chomh maith le tuiscint ar na hamhráin.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have a particular interest in the singing tradition in South West Munster and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language as well as learn the songs of Corca Dhuibhne.

LÁN ANOIS

E Cúrsa Comhrá & Gramadach na Gaeilge 9ú – 14ú Lúnasa 2021

Costas / Cost €290

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021

Final date of application 23rd July 2021

Cúrsa Gaeilge é seo do dhaoine a bhfuil cumas maith cainte acu cheana féin, a bhfuil leibhéal maith líofachta bainte amach acu agus a bhfuil suim acu i nGramadach agus i gcruinneas a gcuid Gaeilge.  Tabharfar deis dóibh sa dianchúrsa comhrá cur leis an bhfoclóir atá acu, lena gcuid líofachta agus lena ngreim ar rialacha gramadaí agus struchtúir na teanga.  This course is for those whose understanding of Irish is already good, whose spoken Irish is quite fluent, who have an interest in understanding more grammar and in having an opportunity to ask pertinent questions, and who wish to improve their vocabulary, fluency and knowledge of the language.

LÁN ANOIS

F Cruinnscríobh na Gaeilge Ardleibhéal 9ú-14ú Lúnasa 2021

Costas/Cost: €290

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021.

Final date of application 23rd July 2021.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar cheartscríobh na Gaeilge ach chomh maith leis sin ar labhairt na Gaeilge, ar ghramadach, ar shaibhriú foclóra, ar scileanna aistriúcháin agus ar áiseanna do cheartscríobh na teanga.  Beidh an cúrsa seo an-oiriúnach do rannpháirtithe a bhfuil Gaeilge labhartha líofa acu nó a bhfuil céim nó cáilíocht bhreise acu sa Ghaeilge ach a mbíonn leisce orthu tabhairt fé scríobh na Gaeilge toisc amhras cruinnis a bheith orthu.  Tabharfar treoir dóibh siúd go mbíonn scríbhneoireacht nó comhfhreagras sa Ghaeilge riachtanach ina gcuid oibre.

LÁN ANOIS

G Litríocht Chorca Dhuibhne 9ú-14ú Lúnasa 2021

Costas/Cost: €290 

Dáta deiridh le haghaidh iarratais 23ú Iúil 2021.

Final date of application 23rd July 2021.

Cuirfear béim sa chúrsa seo ar scileanna labhartha sa Ghaeilge agus ar shaintréithe chanúint Chorca Dhuibhne. Gheobhaidh rannpháirtithe blaiseadh ann de Ghaelainn Chorca Dhuibhne mar atá i litríocht an cheantair.  Ní mór do rannpháirtithe líofacht mhaith/réasúnta a bheith acu.

N.B.  Fáilte is fiche roimh mholtaí fé ábhar an chúrsa seo i scríbhinn, ós na rannpháirtithe,  mar chuid den iarratas.

LÁN ANOIS