Cúrsaí Gaeilge & Oidhreachta do Dhaoine Fásta 2022

Cúis áthais ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí Clár na gCúrsaí Gaeilge & Oidhreachta 2022 a sheoladh.  Táimid ana-bhuíoch do rannpháirtithe Chúrsaí 2022 as a dtacaíocht nuair a d’éirigh linn cúrsaí a bheith ar an láthair againn ag deireadh mhí Lúnasa. Sa chás nach mbeidh cúrsaí ar an láthair le linn 2021 cuirfear an cúrsa sin ar fáil ar líne.  Deintear freastal sna cúrsaí ar gach léibhéal cumais, ón nglantosnaitheoir go dtí an cainteoir líofa agus deintear sainchúrsaí a reachtáil dosna heagraisí a lorgaíonn a leithéid.  Ar na cúrsaí sainspéise tá Cúrsaí i Scríobh agus in Aistriúchán na Gaeilge, Cúrsa Siúlóidí & Oidhreachta, Cúrsa sa Stair Áitiúil & sa Bhéaloideas. Cuirtear cúrsaí oiliúna/cruinnis ar siúl do mhúinteoirí chomh maith.  Reáchtálfar cúrsa úrnua i mí Feabhra atá dírithe ar scileanna scríbhneoireachta & labhartha na Gaeilge chomh maith le scileanna teagaisc do mhúinteoirí atá ag teagasc tré Ghaeilge.  Cuirtear fáilte chroíúil romhat páirt a ghlacadh i gceann de chúrsaí Gaeilge na hOidhreachta & Bhord Oideachais & Oiliúna Chiarraí in Áras Bhréanainn i gceartlár Ghaeltacht Chorca Dhuibhne i rith 2021. Cúpla rud a chaithfear aird a thabhairt orthu:

  • Is féidir clárú ar líne do Chúrsaí Iúil & Lúnasa ag www.oidhreacht.ie.  Lorgófar an táille iomlán uait ar chlárú duit.  Leagfar táille €4 ar íocaíocht tré chárta creidmheasa.
  • Maireann cúrsa seachtaine ó 9.30 maidin Dé Luain go dtí 1.00 ar an Satharn, más ar an láthair a dhéanfar é a reáchtáil.  Déanfar socrú eile do chúrsaí ar líne.
  • Cuir an lóistín in áirithint chomh luath agus is féidir mar go mbíonn ana-éileamh ar lóistín sa cheantar mí Iúil agus mí Lúnasa.
  • Clárú do gach cúrsa ar an dáta sonraithe.   Beidh an clárú do Chúrsaí Iúil & Lúnasa ar siúl in Áras Bhréanainn, Baile an Fheirtéaraigh an tráthnóna sara dtosnaíonn na cúrsaí.
  • Triail Ghaeilge ar fáil ar an suíomh www.teg.ie nó www.gaelchultur.com chun tuairim a fháil do leibhéal do chuid Gaeilge.
  • Tuilleadh Eolais:  eolas@cfcd.ie; (353) (0) 66 915 6100

Clár na gCúrsaí 2022

Reáchtálfar na cúrsaí seo ar an láthair sa chás go gceadófar a leithéid sna treoracha ón rialtas agus ó na húdaráis sláinte ag an am

No courses currently scheduled.
No courses currently scheduled.