Togra cultúir is oidhreachta is ea Oidhreacht Chorca Dhuibhne atá lonnaithe i mBaile an Fheirtéaraigh, i gceartlár Ghaeltacht Chorca Dhuibhne, in Iardheisceart Cho. Chiarraí. Tá an Oidhreacht ann ó 1980 agus é ar cheann d’fho-chomhlachtaí Chomharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne.

“Is é is brí le hoidhreacht ná suim na n-acmhainní atá againn chun maireachtana”

Doncha Ó Conchúir, duine de bhunaitheoirí Oidhreacht Chorca Dhuibhne.

Foireann LánaimsearthaFoireann Pháirtaimseartha
Máire Ní Scannláin:  StiúrthóirCaitríona Ní Chathail:  Teagascóir Gaoluinne & Oifigeach Aosoideachais
 
Isabel Bennett:  Seandálaí & Caomhnóir Mhúsaem Chorca DhuibhneOrlaith Ruiséal:  Stiúrthóir Tús Maith – Scéim na gCuairteoirí BaileCuairteoirí Baile, Cúntóirí Teanga.Amhránaí Cónaitheacha, Scríbhneoirí Cónaitheacha, Ealaíontóirí sna ScoileannaRinceoirí, Ceoltóirí & Teagascóirí Gaoluinne áitiúla.