Taispéantas Ealaíne –ART EXHIBITION

27ú Márta – 5ú Aibreán 2024

An fhoirm seo le bheith líonta faoi 14.00in 01 Márta 2024:
This form to be returned by 14.00pm 01/03/’24

 Taispeántas Ealaíne, Oidhreacht Chorca Dhuibhne,
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 DK81 nó [email protected]

Saothair ealaíne le bheith istigh in Oifigí an Chomharchumainn/ All exhibits to be left, during office hours, to the
Comharchumann in
Baile an Fheirtéaraigh V92 K5WT
roimh/before 14.00in/pm 06 Márta/March 2024.