Taispéantas Ealaíne –ART EXHIBITION

13-29ú Aibreán 2022

An fhoirm seo le bheith líonta faoi 16.00in 04/03/22:
This form to be returned by 16.00pm 04/03/22

 Taispeántas Ealaíne, Oidhreacht Chorca Dhuibhne,
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 DK81 nó tnm@cfcd.ie

Saothair ealaíne le bheith istigh in Oifigí an Chomharchumainn/ All exhibits to be left, during office hours, to the
Comharchumann in
Baile an Fheirtéaraigh V92 K5WT
roimh/before 14.00in/pm 16/03/2022.