Taispéantas Ealaíne –ART EXHIBITION

05-14ú Aibreán 2023

An fhoirm seo le bheith líonta faoi 16.00in 02 Márta 2023:
This form to be returned by 16.00pm 02/03/2023

 Taispeántas Ealaíne, Oidhreacht Chorca Dhuibhne,
Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí V92 DK81 nó [email protected]

Saothair ealaíne le bheith istigh in Oifigí an Chomharchumainn/ All exhibits to be left, during office hours, to the
Comharchumann in
Baile an Fheirtéaraigh V92 K5WT
roimh/before 14.00in/pm 15/03/2023.

Sorry we are no longer taking entries