SEODA (2013)

10.00

Leabhrán & Dlúthdhiosca ar a bhfuil cnuasach scéalta, amhrán, ceoil, tomhasanna agus dánta ó Chorca Dhuibhne

ISBN 9780906096178

Cnuasach beag scéalta, amhrán, ceoil, tomhasanna agus dánta é seo i nGaelainn Chorca Dhuibhne  a cuireadh ar fáil do theaghlaigh chun go gcuirfeadh sé le saibhreas teanga na ndaoine óga sa cheantar atá á dtógaint le Gaelainn.   Áis do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do Chúntóirí Teanga sna scoileanna Gaeltachta atá sa chnuasach seo ina bhfuil scoth na gcainteoirí, na n-amhránaithe is na scéalaithe le clos.

Seoda is a compilation of stories, songs, tunes, riddles and poems from the storytellers, singers and musicians of the Gaeltacht area of Corca Dhuibhne in West Kerry.  The booklet and CD is a valuable language resource for parents, teachers and Language Assistants in schools providing listening material from native speakers of Irish.

Additional information

Weight 0.5 kg